โรงเรียนบ้านเลื่อม
504 หมู่ที่ 1 บ้านเลื่อม  ตำบลบ้านเลื่อม  อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
เบอร์โทรศัพท์ 042124158
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คำขอมีบัตรและต่ออายุราชการผู้บริหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166.14 KB 91
คำขอมีบัตรและต่ออายุราชการครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.36 KB 91
ใบลาป่วย ลาคลอดและลากิจส่วนตัว Word Document ขนาดไฟล์ 55.5 KB 100
คำขอย้ายนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 32.5 KB 158