โรงเรียนบ้านเลื่อม
504 หมู่ที่ 1 บ้านเลื่อม  ตำบลบ้านเลื่อม  อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
เบอร์โทรศัพท์ 042124158
ภาพกิจกรรม
วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นางเสาวภา สมศรี ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียนเมือง 4 นายวิริยันต์ ตะวันผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู โรงเรียนบ้านเลื่อม ออกตรวจเยี่ยม ติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 2563,21:58   อ่าน 197 ครั้ง