โรงเรียนบ้านเลื่อม
504 หมู่ที่ 1 บ้านเลื่อม  ตำบลบ้านเลื่อม  อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
เบอร์โทรศัพท์ 042124158
ภาพกิจกรรม
วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563 อาจารย์ เเละนักศึกษา สาขาหลักสูตรเเละการสอน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จำนวน 24 ท่าน ได้ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนบ้านเลื่อม สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 2563,09:40   อ่าน 198 ครั้ง