โรงเรียนบ้านเลื่อม
504 หมู่ที่ 1 บ้านเลื่อม  ตำบลบ้านเลื่อม  อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
เบอร์โทรศัพท์ 042124158
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายวิริยันต์ ตะวัน
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :