โรงเรียนบ้านเลื่อม
504 หมู่ที่ 1 บ้านเลื่อม  ตำบลบ้านเลื่อม  อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
เบอร์โทรศัพท์ 042124158
ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าว ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 63
โรงเรียนบ้านเลื่อม มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 63
การเปิดภาคเรียนเเละมาตรการป้องกันการเเพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า (Covid - 19)
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 63
จดหมายข่าว
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 63
เเจ้งกำหนดเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 63
ทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ COVID-19เเละรับเกียรติบัตรออนไลน์
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 63