โรงเรียนบ้านเลื่อม
504 หมู่ที่ 1 บ้านเลื่อม  ตำบลบ้านเลื่อม  อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
เบอร์โทรศัพท์ 042124158
ปฐมวัย

นางบบรจง ไชยสัตย์
ครู คศ.3

นางมณีภรณ์ เอี่ยมพานิชกุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0

นางวนิดา รวมธรรม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/0