โรงเรียนบ้านเลื่อม
504 หมู่ที่ 1 บ้านเลื่อม  ตำบลบ้านเลื่อม  อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
เบอร์โทรศัพท์ 042124158
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาววรัญชรี โสตถิปิณฑะ
ครู คศ.3

นายฐากูร อาณารัตน์
ครูอัตราจ้าง